Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 099 tidsskrift og 3 174 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
2 Kidney International
1 Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS)
1 International Sociology
1 The Holocene
2 Journal of Pragmatics
- Paleoceanography Nedlagt: 2017
1 Analecta Papyrologica
1 Genes and Immunity
1 Bulletin of The Seismological Society of America (BSSA)
1 Public Health Nutrition
2 Annual review of political science (Palo Alto, Calif. Print)
1 Attachment & Human Development
1 Il saggiatore musicale
2 Critical Inquiry
1 Indo-Iranian Journal
1 Berliner indologische Studien
2 Diachronica
1 Ethnologie Française
1 International Interactions
1 FF communications

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - 1705

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Uppsala universitet
- Institutt for energiteknikk
- Stiftelsen Kirkeforskning
1 Systime Academic
- Biologisk institutt
- Høgskolen i Hedmark
1 Riksantikvarieämbetet
- Politechnika Gdanska
- Cappelen forlag
- Warsaw University of Technology
- Institutt for fredsforskning
- Clarendon Press
- Helsingfors universitet
- Vestlandsforsking
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- University of Oulu
- Rikstrygdeverket
1 Luleå tekniska universitet
- University of Tartu
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 159