Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 435 tidsskrift og 3 183 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2019
Tittel
1 Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS)
1 Public Health Nutrition
2 Journal of Pragmatics
1 Germanisch-Romanische Monatsschrift
1 Technology Analysis & Strategic Management
1 Society & Natural Resources
1 Trends in Parasitology
2 Annual review of political science (Palo Alto, Calif. Print)
1 Journal of Molecular Biology
1 Ethnologie Française
1 Attachment & Human Development
2 Critical Inquiry
1 Analecta Papyrologica
2 Diachronica
1 FF communications
1 Berliner indologische Studien
1 Geografiska Annaler. Series B. Human Geography
1 Bulletin of The Seismological Society of America (BSSA)
2 Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur
2 Journal of Autism and Developmental Disorders

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - 1722

Forlag

Nivå
2019
Tittel
- University of Montenegro
1 ATEE - Association for Teacher Education in Europe
- Biologisk institutt
- Stiftelsen Kirkeforskning
1 Systime Academic
- Institutt for energiteknikk
- Høgskolen i Hedmark
1 Riksantikvarieämbetet
- Cappelen forlag
- Institutt for fredsforskning
- Politechnika Gdanska
- Helsingfors universitet
- Vestlandsforsking
- Clarendon Press
- Warsaw University of Technology
- University of Oulu
- Rikstrygdeverket
1 Luleå tekniska universitet
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 160