Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 091 tidsskrift og 3 174 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
2 Theatre research international
2 Journal of research in crime and delinquency
2 IEEE Transactions on Circuits and Systems Part 1: Regular Papers
2 LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik
2 Journal of empirical theology
2 Journal of Marriage and Family
2 Social Science Research
1 Public Choice
1 Security Dialogue
1 Marine Micropaleontology
1 Acta Odontologica Scandinavica
1 Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics
1 Pharmacogenetics (London)
1 Germanisch-Romanische Monatsschrift
1 Quaternary Research
1 Society & Natural Resources
1 Technology Analysis & Strategic Management
1 Journal of Molecular Biology
1 Trends in Parasitology
1 Symbolae Osloenses

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - ... - 1705

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Uppsala universitet
- Institutt for energiteknikk
- Stiftelsen Kirkeforskning
1 Systime Academic
- Biologisk institutt
- Høgskolen i Hedmark
1 Riksantikvarieämbetet
- Politechnika Gdanska
- Cappelen forlag
- Warsaw University of Technology
- Institutt for fredsforskning
- Clarendon Press
- Helsingfors universitet
- Vestlandsforsking
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- University of Oulu
- Rikstrygdeverket
1 Luleå tekniska universitet
- University of Tartu
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 159