Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 435 tidsskrift og 3 183 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2019
Tittel
2 Theatre research international
1 Security Dialogue
1 Marine Micropaleontology
1 Pharmacogenetics (London)
2 Social Science Research
1 Quaternary Research
2 IEEE Transactions on Circuits and Systems Part 1: Regular Papers
2 Journal of empirical theology
1 Public Choice
1 Acta Odontologica Scandinavica
1 Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics
2 LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik
2 Journal of Marriage and Family
2 Kidney International
1 Symbolae Osloenses
1 The Holocene
- Paleoceanography Nedlagt: 2017
1 International Sociology
1 Genes and Immunity
1 Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS)

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - ... - 1722

Forlag

Nivå
2019
Tittel
- University of Montenegro
1 ATEE - Association for Teacher Education in Europe
- Biologisk institutt
- Stiftelsen Kirkeforskning
1 Systime Academic
- Institutt for energiteknikk
- Høgskolen i Hedmark
1 Riksantikvarieämbetet
- Cappelen forlag
- Institutt for fredsforskning
- Politechnika Gdanska
- Helsingfors universitet
- Vestlandsforsking
- Clarendon Press
- Warsaw University of Technology
- University of Oulu
- Rikstrygdeverket
1 Luleå tekniska universitet
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 160