Avansert søk

BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 647 tidsskrift og 3 195 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2019
Tittel Åpen tilgang
- Peer Community in Ecology (PCI Ecology)
1 International Journal of Mathematics for Industry
2 Theory, Culture and Society. Explorations in Critical Social Science
1 PLOS ONE
1 Middle East Journal of Culture and Communication
1 Tidskrift för Genusvetenskap
1 Laboratorium: Russian Review of Social Research
1 Literator
1 Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies
1 Journal of Transport and Supply Chain Management
1 Koedoe
- International Journal of Engineering Works (IJEW)
1 Suid-Afrikaanse tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie
- The Open Civil Engineering Journal (TOCIEJ)
- Journal of Sustainable Development
- Review of European Studies
1 HTS Theological Studies
1 Nordicom Information
1 Research in Mathematics Education
1 FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1730 - 1731 - 1732 - 1733

Forlag

Nivå
2019
Tittel
1 Gaudeamus
1 Sekel Bokförlag
- Salem Press
- Zinatne
- Égalité
1 AOSIS
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
- IntechOpen
1 Springer
1 Portal forlag
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 158 - 159 - 160