Avansert søkBIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 35 113 tidsskrift og 3 215 forlag

Tidsskrifter/serier

Nivå
2020
Tittel SHERPA RoMEO DOAJ UNIT-avtale
1 Journal of Vascular Surgery Cases and Innovative Techniques
- International Journal of Endocrinology and Metabolism (IJEM)
1 Onkopediatria
1 Journal of the American Academy of Physician Assistants (JAAPA)
1 Non-coding RNA
1 Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (JSSH)
1 Retos
1 Open Agriculture
1 Kidney Medicine
1 PET Clinics
1 Review Journal of Autism and Developmental Disorders
1 OSA Continuum
1 Turkish Journal of Field Crops
1 Der Pneumologe
1 Sensing and Bio-Sensing Research
1 Perspectives in Ecology and Conservation (PECON)
1 Vaccine: X
1 Practical Laboratory Medicine
1 Skin Appendage Disorders
1 Veterinary Parasitology: X

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1728 - 1729 - 1730 - 1731 - 1732 - ... - 1756

Forlag

Nivå
2020
Tittel
- Uppsala universitet
1 ATEE - Association for Teacher Education in Europe
1 Systime Academic
- Biologisk institutt
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Institutt for energiteknikk
- Høgskolen i Hedmark
1 Riksantikvarieämbetet
- Institutt for fredsforskning
- Politechnika Gdanska
- Clarendon Press
- Cappelen forlag
- Vestlandsforsking
- Warsaw University of Technology
1 Luleå tekniska universitet
- Rikstrygdeverket
- Helsingfors universitet
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 161