Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 435 tidsskrift og 3 183 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2019
Tittel
- Clinical Case Reports and Reviews
1 Curationis
1 Koedoe
1 Southern African Journal of HIV Medicine
1 SA Journal of Radiology
1 South African Journal of Communication Disorders
1 South African Journal of Physiotherapy
1 African Disability Rights Yearbook
1 Topos The Center for Philosophical Anthropology Topos
- Clocks & Sleep
- SpringerBriefs in Research and Innovation Governance
- SIAM Journal on Mathematics of Data Science
- American International Journal of Social Studies
- Safety in Extreme Environments
1 International Journal of Mathematics for Industry
- Social Aspects of HIV
- Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health
- Public Anthropologist
- SEE Law Journal
- International Journal of Homiletics

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1719 - 1720 - 1721 - 1722

Forlag

Nivå
2019
Tittel
- University of Montenegro
1 ATEE - Association for Teacher Education in Europe
- Biologisk institutt
- Stiftelsen Kirkeforskning
1 Systime Academic
- Institutt for energiteknikk
- Høgskolen i Hedmark
1 Riksantikvarieämbetet
- Cappelen forlag
- Institutt for fredsforskning
- Politechnika Gdanska
- Helsingfors universitet
- Vestlandsforsking
- Clarendon Press
- Warsaw University of Technology
- University of Oulu
- Rikstrygdeverket
1 Luleå tekniska universitet
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 160