Avansert søk

BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 634 tidsskrift og 3 196 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2019
Tittel Åpen tilgang
1 Norwegian Journal of Geology
1 Journal of the Global Power and Propulsion Society
1 Sport, Ethics and Philosophy
- PSYCHOLOGY
1 Fontene forskning
1 Concept rapport
1 Norrøne tekster
1 Technology innovation management review
1 European Journal of Futures Research
1 Journal of Functional Foods
1 Cahiers de praxématique
1 På Spissen
- Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn
1 Journal of Innovation and Entrepreneurship
1 Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology
1 Kultura i Edukacja
- Studium Educationis
1 Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе
1 L'Epoque Conradienne
- Mechanical Engineering Research

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1718 - 1719 - 1720 - 1721 - 1722 - ... - 1732

Forlag

Nivå
2019
Tittel
- IN-TECH
1 The International Council on Systems Engineering (INCOSE)
- International Business Information Management Association (IBIMA)
1 Dialogos Förlag
1 Humanist Forlag
- Ellerströms förlag
- NSU Press
- Reaktion Books
- Cultural Centre University of Malaya
1 ASHRAE
- The Wiley Handbook of Vocational Education and Training
1 Studentlitteratur AB
1 International symposium of product innovation management
1 Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S
1 Association for Computing Machinery (ACM)
1 Novus Forlag
1 Peter Lang Publishing Group
2 Routledge
1 Tapir Akademisk Forlag Nedlagt: 2015
1 Vidarforlaget AS

Treffsider: 1 - 2 - ... - 157 - 158 - 159 - 160