Avansert søk

BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 647 tidsskrift og 3 196 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2019
Tittel Åpen tilgang
1 IFIP/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-SoC)
1 Sustainability Management Forum
1 Journal of Contemporary Central and Eastern Europe
1 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)
1 Nordic Journal of Art and Research
1 Journal of Central South University
1 History Education Research Journal (HERJ)
1 Journal of New Economy
1 Deleuze and Guattari studies
1 Biomaterial Investigations in Dentistry
1 The Southern African Journal of Mining and Metallurgy
1 Journal of Applied Logics (JAL-FLAP)
- Journal of Applied Logics: The IfCoLog Journal of Logics and their Applications - Nedlagt 2017
1 Journal of Neolithic Archaeology
1 Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis
1 The Academy of Management Annals
1 Journal of Inklings Studies (JIS)
1 The International Journal of Communication and Linguistic Studies
- International Journal of Humanities & Applied Social Sciences (IJHASS)
1 Narrative Culture

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1716 - 1717 - 1718 - 1719 - 1720 - ... - 1733

Forlag

Nivå
2019
Tittel
1 Gaudeamus
1 ACTA Press
1 Sekel Bokförlag
- Salem Press
- Zinatne
- Égalité
1 AOSIS
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
- IntechOpen
1 Springer
1 Portal forlag
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 158 - 159 - 160