Avansert søk

BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 647 tidsskrift og 3 196 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2019
Tittel Åpen tilgang
1 IEEE International Symposium on Consumer Electronics
1 Proceedings of Machine Learning Research (PMLR)
- Pacific Journal of Mathematics for Industry (PJMI) - Nedlagt 2019
1 Annales Mathématiques du Québec
1 Nordic Journal of Criminology
1 Journal of Computational and Theoretical Transport (JCTT)
1 International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE)
1 NTT Journal for Theology and The Study of Religion
1 Mining, Metallurgy & Exploration (MME)
- Journal of School Public Relations - Nedlagt 2016
1 Journal of Early Christian History (JECH)
1 International Journal of Psychology and Psychological Therapy
1 Journal of Electroanalytical Chemistry
1 Management Accounting Frontiers (MAF)
1 Вестник РГГУ
1 Journal of Vinyl & Additive Technology
1 IEEE International Conference on Application-Specific Systems, Architectures, and Processors (ASAP)
1 Proceedings - IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME)
1 Cogent Mathematics & Statistics
1 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1715 - 1716 - 1717 - 1718 - 1719 - ... - 1733

Forlag

Nivå
2019
Tittel
1 Gaudeamus
1 ACTA Press
1 Sekel Bokförlag
- Salem Press
- Zinatne
- Égalité
1 AOSIS
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
- IntechOpen
1 Springer
1 Portal forlag
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 158 - 159 - 160