Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 091 tidsskrift og 3 174 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Neuro-Oncology Practice
1 Volcanica
1 International Journal for Digital Art History
- Advances in Fuzzy Sets and Systems
1 Advances in Mathematical Sciences and Applications
1 Water-Energy Nexus
1 Journal of Interprofessional Education & Practice
- Far East Journal of Applied Mathematics
- JP Journal of Geometry and Topology
1 Future Cities and Environment
1 MARE Publication Series
1 Autografo
1 Czech Hospitality and Tourism Papers/ CHTP Journal
- JP Journal of Biostatistics
1 Latin American Literatures in the World
- Far East Journal of Theoretical Statistics
1 International Journal of Clinical Nutrition & Dietetics
- Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
- JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications
1 British and Irish Orthoptic Journal

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - ... - 1705

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Uppsala universitet
- Institutt for energiteknikk
- Stiftelsen Kirkeforskning
1 Systime Academic
- Biologisk institutt
- Høgskolen i Hedmark
1 Riksantikvarieämbetet
- Politechnika Gdanska
- Cappelen forlag
- Warsaw University of Technology
- Institutt for fredsforskning
- Clarendon Press
- Helsingfors universitet
- Vestlandsforsking
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- University of Oulu
- Rikstrygdeverket
1 Luleå tekniska universitet
- University of Tartu
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 159