Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 32 987 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 FORMakademisk
1 NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi
1 Communications of the IBIMA
1 Reading & Writing
2 Applied and Environmental Microbiology
1 St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening
1 Lecture Notes in Computer Science

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1648 - 1649 - 1650

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Emilia Press AS
- University of Tartu
1 Addis Ababa University Press
- Sveriges Lantbruksuniversitet
1 Hokkaido University Press
- Gothia Förlag AB
- Charles Scribner's Sons
- J.W. Cappelens Forlag AS
1 Manohar Publishers & Distributors
- Tell Forlag
- Schmidt-Römhild
2 Edition text + kritik
1 Jagiellonian University Press
- Gummerus Kirjapaino Oy
- Bedriftsøkonomens Forlag
1 Dreyer Forlag A/S
- Hungarian Academy of Sciences
1 System Dynamics Society
- Helsinki University Press
- Gordon and Breach Publishers

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ... - 156