Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 34 107 tidsskrift og 3 174 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 The Looking Glass : New Perspectives on Children's Literature
1 Journal of Medieval Military History
- Revista do prosesso comparada
- Journal of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (JFFHMT)
1 Journal of Gender-Based Violence
1 Journal of Sustainable Metallurgy
1 Digital Studies / Le champ numérique
1 SPWID, International Conference on Smart Portable, Wearable, Implantable and Disability-oriented Devices and Systems
1 Journal of Radiology Case Reports
- Murmurations: journal of transformative systemic practice
1 Zoosystematica Rossica
- Journal of Cyberspace Studies
1 Evolutionary Psychological Science
1 Journal of Traditional and Complementary Medicine
- Journal of gender, agriculture and food security
1 Endoscopic Ultrasound
1 Animal Technology and Welfare
1 Leukemia Research Reports
1 Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought
1 Environment and Planning C: Politics and Space

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1648 - 1649 - 1650 - 1651 - 1652 - ... - 1706

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Institutt for energiteknikk
- Uppsala universitet
- Norges forskningsråd
- Biologisk institutt
1 Riksantikvarieämbetet
- Cappelen forlag
- Helsingfors universitet
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Clarendon Press
1 Luleå tekniska universitet
- University of Oulu
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Institutt for fredsforskning
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
- Politechnika Gdanska
1 Random House, Inc.
- Rikstrygdeverket
- Warsaw University of Technology
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 159