Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 32 987 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 FORMakademisk
1 NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi
1 Communications of the IBIMA
1 Reading & Writing
2 Applied and Environmental Microbiology
1 St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening
1 Lecture Notes in Computer Science

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1648 - 1649 - 1650

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Systime Academic
- Biologisk institutt
- Cappelen forlag
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Institutt for fredsforskning
- Helsingfors universitet
- Høgskolen i Hedmark
- Clarendon Press
- Vestlandsforsking
- University of Oulu
- Politechnika Gdanska
1 Luleå tekniska universitet
- Rikstrygdeverket
- Gyldendal Norsk Forlag A/S
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Warsaw University of Technology
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 156