Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 33 286 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
- Bois et Forêts des Tropiques
- Current Aging Science
1 Qualitative Research Journal
- Peaceworks
- Proceedings of the International Conference of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer
1 Nature Electronics
- International Journal of Collaborative-Dialogic Practices
- Journal of Education and Culture Studies
1 Global & Regional Health Technology Assessment
- World Scientific Series on the Economics of Climate Change
1 Journal of Public Finance and Public Choice
1 European Journal of Hybrid Imaging
1 Entreprendre & Innover
1 Policy Reviews in Higher Education
- Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
- Gamevironments
- case studies in sport and exercise psychology
1 Red Feather
1 Distinguished Lectures in Cognitive Linguistics
1 Journal of Economic and Administrative Sciences

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1648 - 1649 - 1650 - 1651 - 1652 - ... - 1665

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Zinatne
- Égalité
1 AOSIS
- University of Iowa Press
- Avestia Publishing
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
1 Springer
1 Portal forlag
1 IntechOpen
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 154 - 155 - 156