Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 33 014 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Jahrbuch zur Liberalismusforschung
1 Proceedings of the Nordic Insulation Symposium
- Ubuntu Journal of Conflict and Social Transformation
- African Renaissance
1 Health Informatics Series
- Journal Of Gender, Information and Development In Africa
1 Lumen Vitae : Revue internationale de catéchèse et de pastorale
- The International Journal of Environmental Science & Sustainable Development
1 Microorganisms
1 Analytic Methods in Accident Research
1 International Journal of Music and Performing Arts
1 AMPS PROCEEDINGS SERIES
1 Revista Electrónica de Investigación y Docencia
1 JOURNAL OF AFRICAN FOREIGN AFFAIRS
1 Journal of the American Academy of Special Education Professionals (JAASEP)
1 International Journal of Islamic Marketing and Branding
- Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
- AFFRIKA: Journal of Politics, Economics and Society
1 voice and speech review
1 International Journal of Human Factors Modelling and Simulation

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1618 - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 - ... - 1651

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Riksantikvarieämbetet
- Norges forskningsråd
- Clarendon Press
- Institutt for fredsforskning
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Cappelen forlag
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
1 Luleå tekniska universitet
- Helsingfors universitet
- Rikstrygdeverket
- Politechnika Gdanska
- University of Oulu
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
- Warsaw University of Technology
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
- Gyldendal Norsk Forlag A/S
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
1 Addis Ababa University Press

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 156