Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 32 405 tidsskrift og 3 071 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2017
Tittel
1 Frontiers in medicine
1 ICERI proceedings
- Advances in Volcanology
- Advances in Economics, Business and Management Research
- The Italian Journal of Pediatrics
- Open AIDS Journal
- Current Heart Failure Reports
- ACS Omega
- Beyond Philology : An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching
- Journal of Clinical Medicine Research
1 EDULEARN proceedings
- International Journal of Humanities and Social Science
- Creative Education
1 Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse
1 SVEBIs årsbok
- INTED2017 Proceedings
- Psychology
1 Nordisk kulturpolitisk tidsskrift
1 Gestión y Política Públicia
2 Theory, Culture and Society. Explorations in Critical Social Science

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1615 - 1616 - 1617 - 1618 - 1619 - ... - 1621

Forlag

Nivå
2017
Tittel
1 AOSIS
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
- Institute for the Study of Human Rights
1 Springer
1 InTech
1 Portal forlag
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 152 - 153 - 154