Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 32 405 tidsskrift og 3 071 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2017
Tittel
1 Distributed computing
1 European journal of industrial relations
2 International Journal of Human Rights
2 IEEE pervasive computing
2 Journal of engineering materials and technology
2 European Public Law
2 International Journal of Production Economics
1 IEEE transactions on microwave theory and techniques
2 Experimental mechanics
1 International Journal of Solids and Structures
1 The Journal of Hebrew Scriptures
2 IEEE Transactions on Mobile Computing
1 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil
2 International Journal of Technology Management
1 IEEE transactions on nanotechnology
2 Journal of Intelligent Manufacturing
2 Gynecologic Oncology
1 International labour review (Print)
2 IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering
2 Journal of Management in Engineering

Treffsider: 1 - 2 - ... - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - ... - 1621

Forlag

Nivå
2017
Tittel
1 AOSIS
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
- Institute for the Study of Human Rights
1 Springer
1 InTech
1 Portal forlag
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 152 - 153 - 154