Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 32 405 tidsskrift og 3 071 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2017
Tittel
1 Duke law journal
2 Written Communication
2 Contemporary Educational Psychology
1 California Management Review
1 Ecology law quarterly
2 British Journal of Clinical Pharmacology
1 Cornell international law journal
2 Cement and Concrete Research
1 HELR. The Harvard Evironmental Law Review
2 Econometrics Journal
1 Cornell law review
1 IEEE Electron Device Letters
1 Corrosion
2 Educational Psychologist
2 Instructional Science
2 Crystal Growth & Design
1 IEEE Journal of Oceanic Engineering
1 Environmental law and management
2 International and comparative corporate law journal
1 IEEE Journal on Selected Areas in Communications

Treffsider: 1 - 2 - ... - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - ... - 1621

Forlag

Nivå
2017
Tittel
1 AOSIS
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
- Institute for the Study of Human Rights
1 Springer
1 InTech
1 Portal forlag
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 152 - 153 - 154