Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 019 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Journal of Maritime Law and Commerce
1 Slavonica
1 Applied Physics A: Materials Science & Processing
1 Carbohydrate Polymers
1 Journal of Economic Dynamics and Control
2 Written Communication
1 Applied physics B
2 Sustainable Development
1 Palaeobulgarica
2 British Journal of Clinical Pharmacology
1 Cornell international law journal
2 Arthritis Research & Therapy
2 ACM Transactions on Internet Technology
1 Cornell law review
1 California Management Review
2 Water Science and Technology
1 American Journal of Law & Medicine
1 Corrosion
2 Cement and Concrete Research
2 European Sport Management Quarterly

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ... - 1651

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- University of Tartu
- Sveriges Lantbruksuniversitet
1 Hokkaido University Press
- Emilia Press AS
- Gothia Förlag AB
- Charles Scribner's Sons
1 Manohar Publishers & Distributors
- J.W. Cappelens Forlag AS
- Tell Forlag
- Schmidt-Römhild
2 Edition text + kritik
- Gummerus Kirjapaino Oy
1 Jagiellonian University Press
- Bedriftsøkonomens Forlag
1 Dreyer Forlag A/S
- Hungarian Academy of Sciences
- Gordon and Breach Publishers
- Helsinki University Press
1 System Dynamics Society

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ... - 156