Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 016 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Journal of Maritime Law and Commerce
1 Slavonica
1 Applied Physics A: Materials Science & Processing
1 Carbohydrate Polymers
1 Journal of Economic Dynamics and Control
2 Written Communication
1 Applied physics B
2 Sustainable Development
1 Palaeobulgarica
2 British Journal of Clinical Pharmacology
1 Cornell international law journal
2 Arthritis Research & Therapy
2 ACM Transactions on Internet Technology
1 Cornell law review
1 California Management Review
2 Water Science and Technology
1 American Journal of Law & Medicine
1 Corrosion
2 Cement and Concrete Research
2 European Sport Management Quarterly

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ... - 1651

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Riksantikvarieämbetet
- Norges forskningsråd
- Clarendon Press
- Institutt for fredsforskning
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Cappelen forlag
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
1 Luleå tekniska universitet
- Helsingfors universitet
- Rikstrygdeverket
- Politechnika Gdanska
- University of Oulu
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
- Warsaw University of Technology
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
- Gyldendal Norsk Forlag A/S
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
1 Addis Ababa University Press

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 156