Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 019 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Journal of Maritime Law and Commerce
1 Slavonica
1 Applied Physics A: Materials Science & Processing
1 Carbohydrate Polymers
1 Journal of Economic Dynamics and Control
2 Written Communication
1 Applied physics B
2 Sustainable Development
1 Palaeobulgarica
2 British Journal of Clinical Pharmacology
1 Cornell international law journal
2 Arthritis Research & Therapy
2 ACM Transactions on Internet Technology
1 Cornell law review
1 California Management Review
2 Water Science and Technology
1 American Journal of Law & Medicine
1 Corrosion
2 Cement and Concrete Research
2 European Sport Management Quarterly

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ... - 1651

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Sekel Bokförlag
- Salem Press
- Zinatne
- Égalité
1 AOSIS
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
1 Springer
1 InTech
1 Portal forlag
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 154 - 155 - 156