Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 32 405 tidsskrift og 3 071 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2017
Tittel
2 International Journal of Educational Development
1 Carbohydrate Polymers
1 Land Economics
2 Sustainable Development
1 IEEE Transactions on Medical Imaging
2 International Journal of Law and Information Technology
1 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
2 Linguistics
2 The Journal of Modern African Studies
1 Journal of Sport Management
1 Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
1 Palaeobulgarica
2 Ultrasound in Medicine and Biology
2 Historische Sprachforschung
2 ACM Transactions on Internet Technology
2 European Child and Adolescent Psychiatry
2 Deutsch als Fremdsprache
1 American Journal of Law & Medicine
2 Scandinavian Journal of the Old Testament
2 Water Science and Technology

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 1621

Forlag

Nivå
2017
Tittel
- University of Tartu
1 Addis Ababa University Press
- Emilia Press AS
- Sveriges Lantbruksuniversitet
1 Hokkaido University Press
- Charles Scribner's Sons
- Gothia Förlag AB
- J.W. Cappelens Forlag AS
1 Manohar Publishers & Distributors
- Schmidt-Römhild
2 Edition text + kritik
- Tell Forlag
1 Jagiellonian University Press
- Bedriftsøkonomens Forlag
- Gummerus Kirjapaino Oy
- Hungarian Academy of Sciences
1 Dreyer Forlag A/S
1 System Dynamics Society
- Helsinki University Press
- Geografisk institutt

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ... - 154