Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 34 107 tidsskrift og 3 174 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Il saggiatore musicale
2 Journal of Dentistry
1 Indo-Iranian Journal
1 Journal Of Germanic Linguistics
1 International Interactions
2 Journal of Semantics
2 Journal of policy analysis and management
2 Kernos: Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique
1 Narrative Inquiry
1 Spiegel der Letteren
1 Late Imperial China
2 Statistics and computing
2 Trends in Cognitive Sciences
2 Phonetica: International Journal of Phonetic Science
1 Materials Science and Technology
1 Plainsong and Medieval Music
1 Zeitschrift für deutsche Philologie
1 Studies in African Linguistics
1 Journal of Management Accounting Research
1 Peripeti

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 1706

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Institutt for energiteknikk
- Uppsala universitet
- Norges forskningsråd
- Biologisk institutt
1 Riksantikvarieämbetet
- Cappelen forlag
- Helsingfors universitet
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Clarendon Press
1 Luleå tekniska universitet
- University of Oulu
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Institutt for fredsforskning
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
- Politechnika Gdanska
1 Random House, Inc.
- Rikstrygdeverket
- Warsaw University of Technology
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 159