Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 658 tidsskrift og 3 142 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
2 Journal of Pragmatics
1 Society & Natural Resources
1 International Sociology
1 Analecta Papyrologica
1 Journal of Molecular Biology
1 Symbolae Osloenses
2 Annual review of political science (Palo Alto, Calif. Print)
1 Berliner indologische Studien
2 Kidney International
1 The Holocene
1 Attachment & Human Development
2 Paleoceanography
1 Geografiska Annaler. Series B. Human Geography
1 Bulletin of The Seismological Society of America (BSSA)
1 Journal Of Germanic Linguistics
1 Il saggiatore musicale
1 Ethnologie Française
2 Critical Inquiry
2 Journal of policy analysis and management
1 Indo-Iranian Journal

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - 1683

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Biologisk institutt
- Institutt for energiteknikk
2 Edition text+kritik (et+k)
1 Riksantikvarieämbetet
- Høgskolen i Hedmark
- Cappelen forlag
- Institutt for fredsforskning
- Politechnika Gdanska
- Helsingfors universitet
- Warsaw University of Technology
- University of Oulu
- Vestlandsforsking
- Helsinki University Press
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- Rikstrygdeverket
1 Allen & Unwin
- University of Tartu
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
- Sveriges Lantbruksuniversitet

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 158