Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 638 tidsskrift og 3 142 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Germanisch-Romanische Monatsschrift
1 Journal of Molecular Biology
1 Society & Natural Resources
1 Trends in Parasitology
1 International Sociology
2 Kidney International
1 Symbolae Osloenses
1 The Holocene
1 Berliner indologische Studien
1 Analecta Papyrologica
1 Geografiska Annaler. Series B. Human Geography
2 Annual review of political science (Palo Alto, Calif. Print)
1 Bulletin of The Seismological Society of America (BSSA)
1 Attachment & Human Development
1 Il saggiatore musicale
2 Journal of Dentistry
1 Indo-Iranian Journal
1 Journal Of Germanic Linguistics
1 International Interactions
1 Ethnologie Française

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - 1682

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Norges forskningsråd
- Gothia Förlag AB
- Institutt for energiteknikk
- Stiftelsen Kirkeforskning
1 Riksantikvarieämbetet
- Institutt for fredsforskning
- Cappelen forlag
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
2 Edition text + kritik
- Helsingfors universitet
- Rikstrygdeverket
- Politechnika Gdanska
- University of Oulu
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
- Warsaw University of Technology
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- Helsinki University Press

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 158