Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 34 107 tidsskrift og 3 174 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Genes and Immunity
2 Journal of Pragmatics
1 Public Health Nutrition
1 Technology Analysis & Strategic Management
1 Germanisch-Romanische Monatsschrift
1 Journal of Molecular Biology
1 Society & Natural Resources
1 Trends in Parasitology
2 Annual review of political science (Palo Alto, Calif. Print)
1 Ethnologie Française
2 Critical Inquiry
1 Attachment & Human Development
2 Diachronica
1 Analecta Papyrologica
1 FF communications
1 Berliner indologische Studien
1 Geografiska Annaler. Series B. Human Geography
2 Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur
1 Bulletin of The Seismological Society of America (BSSA)
2 Journal of Autism and Developmental Disorders

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - 1706

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Systime Academic
- Institutt for energiteknikk
- Uppsala universitet
- Norges forskningsråd
- Biologisk institutt
1 Riksantikvarieämbetet
- Cappelen forlag
- Helsingfors universitet
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Clarendon Press
1 Luleå tekniska universitet
- University of Oulu
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Institutt for fredsforskning
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
- Politechnika Gdanska
1 Random House, Inc.
- Rikstrygdeverket
- Warsaw University of Technology

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 159