Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 32 405 tidsskrift og 3 071 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2017
Tittel
1 International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering
1 Political Concepts: A Critical Lexicon
- The international journal of alcohol and drug research
1 Human Rights Quarterly
1 Property Management
- Hydrology and Earth System Sciences Discussions
- Acta Instituti Romani Finlandiae
2 Middle East Critique
1 Environmental Geotechnics
- Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series Nedlagt: 2015
2 Andrology
- Open Journal of Veterinary Medicine
2 JAMA Surgery
2 Psychotherapy and Psychosomatics
1 Norwegian Archaeological Review
2 Scandinavian Studies
2 Scandinavian Studies in Law
2 Demography
1 The University of Chicago Law Review
1 Journal of Risk and Insurance

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... - 1621

Forlag

Nivå
2017
Tittel
1 AOSIS
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
- Institute for the Study of Human Rights
1 Springer
1 InTech
1 Portal forlag
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 152 - 153 - 154