Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 34 107 tidsskrift og 3 174 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
2 Theatre research international
1 Journal of manufacturing science and engineering
2 Social Science Research
1 Security Dialogue
2 IEEE Transactions on Circuits and Systems Part 1: Regular Papers
1 Marine Micropaleontology
2 Journal of empirical theology
1 Pharmacogenetics (London)
2 LiLi: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik
2 Journal of Marriage and Family
1 Quaternary Research
1 Public Choice
1 Acta Odontologica Scandinavica
1 Symbolae Osloenses
2 Kidney International
1 Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics
1 The Holocene
1 Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS)
1 International Sociology
- Paleoceanography Nedlagt: 2017

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - ... - 1706

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Systime Academic
- Institutt for energiteknikk
- Uppsala universitet
- Norges forskningsråd
- Biologisk institutt
1 Riksantikvarieämbetet
- Cappelen forlag
- Helsingfors universitet
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Clarendon Press
1 Luleå tekniska universitet
- University of Oulu
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Institutt for fredsforskning
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
- Politechnika Gdanska
1 Random House, Inc.
- Rikstrygdeverket
- Warsaw University of Technology

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 159