Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 35 506 tidsskrift og 3 226 forlag

Tidsskrifter/serier

Nivå
2020
Tittel SHERPA RoMEO DOAJ UNIT-avtale
1 Psych
1 International Journal of Mathematics for Industry
1 SEG technical program expanded abstracts
- IEEE Networking Letters
1 Linköping Electronic Conference Proceedings
1 Proceedings - International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions
- Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse
- European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy (EJQRP)
- Language, Culture and Society
- Quantitative Science Studies (QSS)
- Nordistica Tartuensia
- Review of European Studies
- Journal of Sustainable Development
1 HTS Theological Studies
- The Open Civil Engineering Journal (TOCIEJ)
- Peer Community in Evolutionary Biology (PCI Evol biol)
1 Nordicom Information
1 Tidsskrift for psykisk helsearbeid
1 Research in Mathematics Education
- Digital kompetanse - Nedlagt 2009

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1773 - 1774 - 1775 - 1776

Forlag

Nivå
2020
Tittel
1 World Bank
1 Systime Academic
1 ATEE - Association for Teacher Education in Europe
- Uppsala universitet
- Norges forskningsråd
- Institutt for energiteknikk
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Biologisk institutt
1 Riksantikvarieämbetet
- Clarendon Press
- Høgskolen i Hedmark
- Cappelen forlag
- Institutt for fredsforskning
- Politechnika Gdanska
- Helsingfors universitet
- Vestlandsforsking
1 Luleå tekniska universitet
- Warsaw University of Technology
- Baywood Publishing Company, Inc. Nedlagt: 2016
- Rikstrygdeverket

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 162