NO EN Logg inn

Søk

Treff

Fant 36 217 tidsskrift og 3 257 forlag

Tidsskrift/serier

Nivå
2021
Tittel Sherpa Romeo DOAJ UNIT-avtale
1 Frontiers in Astronomy and Space Sciences
1 Energy, Ecology and Environment  - 
1 International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems (S2IS)  -   - 
1 Frontiers in Neurorobotics
- Environmental and Planning Law Journal (EPLJ)  -   - 
1 Fungal Biology and Biotechnology  - 
1 International Review on Public and Nonprofit Marketing  - 
- Geogaceta  -   -   - 
1 Journal of Advanced Research (JAR)  - 
- Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology Part A  -   -   - 
1 Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences  -   -   - 
1 Journal of Applied Pharmaceutical Science (JAPS)  -   - 
1 Nano-Micro Letters (NML)  - 
1 Journal of the Intensive Care Society (JICS)  -   - 
- Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo  -   -   - 
- Lowland Technology International (LTI)  -   -   - 
1 Plant Gene  -   - 
- Proceedings of the Workshop on Algorithm Engineering and Experiments (ALENEX)  -   -   - 
1 Reproductive and Developmental Medicine  -   - 
1 Interférences littéraires  -   - 

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1755 - 1756 - 1757 - 1758 - 1759 - ... - 1811

Forlag

Nivå
2021
Tittel
- University of Oulu
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- Baywood Publishing Company, Inc. Nedlagt: 2016
- University of Tartu
- Rikstrygdeverket
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
- Sveriges Lantbruksuniversitet
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
1 Addis Ababa University Press
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
1 Random House, Inc.
- Gothia Förlag AB
- J.W. Cappelens Forlag AS
- Tell Forlag
1 Jagiellonian University Press
- Gummerus Kirjapaino Oy
1 Dreyer Forlag A/S
- Gordon and Breach Publishers
2 Edition text+kritik (et+k)

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ... - 163

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.