Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 286 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
- International Journal of Advances in Social Science and Humanities
1 International journal of aging and society Nedlagt: 2017
1 Psychologia Społeczna
1 Journal of Legal Anthropology
1 Journal - Crohn's and Colitis Foundation of Canada
1 European Journal of General Dentistry
1 International Journal of Mathematical Sciences & Applications
1 The American journal of case reports
1 The International Journal of Management Science and Business Administration
1 Nordic Journal of Pedagogy and Critique
1 Kart og plan
1 Journal of Archaeological Science: Reports
- SpringerBriefs in Psychology
1 Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
1 Arts
1 British Journal of Environment and Climate Change
1 Det ved vi om
1 GPS World
1 International Journal of Linguistics
1 Designs

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1651 - 1652 - 1653 - 1654 - 1655 - ... - 1665

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Zinatne
- Égalité
1 AOSIS
- University of Iowa Press
- Avestia Publishing
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
1 Springer
1 Portal forlag
1 IntechOpen
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 154 - 155 - 156