Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 019 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 African Disability Rights Yearbook
1 Topos The Center for Philosophical Anthropology Topos
1 Religion in the Roman Empire
- International Journal of Pure Mathematical Sciences
1 Norsk Veterinærtidsskrift
- Review of European Studies
- Journal of Sustainable Development
1 HTS Theological Studies
1 Nordicom Information
1 Tidsskrift for psykisk helsearbeid
1 Research in Mathematics Education
- Digital kompetanse Nedlagt: 2009
1 FORMakademisk
1 NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi
1 Communications of the IBIMA
1 Reading & Writing
2 Applied and Environmental Microbiology
1 St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening
1 Lecture Notes in Computer Science

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1649 - 1650 - 1651

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
- Högskolan i Kalmar
- Geografisk institutt
1 Allen & Unwin
- Artos & Norma bokförlag
1 Intervention Press
1 Economica
- Sociology Press
1 WSOY
- Sjørettsfondet
- Facultés Universitaires Saint-Louis
- Messel Forlag
- Blackwell Publishing Nedlagt: 2007
1 Heinemann
- Cammermeyer A. Forlag
1 Presses Universitaires d'Aix, Marseille
- Penguin
1 Teachers College Press
2 James Currey Publishers
1 Methuen

Treffsider: 1 - 2 - ... - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - ... - 156