Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 016 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 Journal of Molecular and Genetic Medicine
1 IBIMA Business Review
1 Valuation Studies
1 Environmental Science: Processes & Impacts
1 Literator
1 Acta Commercii
1 In die Skriflig
1 Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies
1 Potchefstroomse Elektroniese Regsblad
1 Journal of Transport and Supply Chain Management
1 South African Journal of Childhood Education
1 Suid-Afrikaanse tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie
1 Verbum et Ecclesia
- Clinical Case Reports and Reviews
1 Curationis
1 Koedoe
1 SA Journal of Radiology
1 Southern African Journal of HIV Medicine
1 South African Journal of Communication Disorders
1 South African Journal of Physiotherapy

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1648 - 1649 - 1650 - 1651

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Sekel Bokförlag
- Salem Press
- Zinatne
- Égalité
1 AOSIS
1 Forlaget Vett & Viten AS
1 Gleerups Utbildning AB
- N.W. Damm & Sønn ASA Nedlagt: 2008
1 IEEE Press
- Lambert Academic Publishing
1 Springer
1 InTech
1 Portal forlag
1 IEEE conference proceedings

Treffsider: 1 - 2 - ... - 154 - 155 - 156