Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 32 405 tidsskrift og 3 071 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2017
Tittel
- European Scientific Journal
- HTS Teologiese Studies
2 Applied and Environmental Microbiology
1 St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening
1 Lecture Notes in Computer Science

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1619 - 1620 - 1621

Forlag

Nivå
2017
Tittel
1 Guilford Press
- Genesis Forlag
1 Kegan Paul
1 Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society
2 James Currey Publishers
1 Earthscan Publications Ltd.
1 Methuen
1 Pergamon Press
- Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
1 Australian National University Press
1 Jessica Kingsley Publishers
1 Basic Books
1 Physica Verlag
1 The Minerals, Metals, and Materials Society
1 Chicago Linguistic Society
- Ravan Press
2 Verso
1 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
2 I.B. Tauris
2 Falmer Press

Treffsider: 1 - 2 - ... - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - ... - 154