Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 016 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
- Review of Japanese Society and Culture
1 Journal of Neurogastroenterology and Motility
1 Journal of Micro and Nano-Manufacturing
1 Fashion and Textiles. International Journal of Interdisciplinary Research
1 International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage
- Journal of the Endocrine Society
- Indian Journal of Weed Science
1 International Journal of Fashion Design, Technology and Education
- The Sociological Review Monographs
- www.forebygging.no
- Gli spazi della musica
1 Nanoscale Horizons
1 Scholarpedia
- Environmental Disease
1 Journal of eScience Librarianship (JeSLIB)
- International Journal of Fluid Engineering
- Design for Health
1 IAFOR Journal of the Social Sciences
- International Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference
- Studies in Philosophy of Language and Linguistics

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 - 1623 - ... - 1651

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
- Högskolan i Kalmar
- Geografisk institutt
1 Allen & Unwin
- Artos & Norma bokförlag
1 Intervention Press
1 Economica
- Sociology Press
1 WSOY
- Sjørettsfondet
- Facultés Universitaires Saint-Louis
- Messel Forlag
- Blackwell Publishing Nedlagt: 2007
1 Heinemann
- Cammermeyer A. Forlag
1 Presses Universitaires d'Aix, Marseille
- Penguin
1 Teachers College Press
2 James Currey Publishers
1 Methuen

Treffsider: 1 - 2 - ... - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - ... - 156