Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 641 tidsskrift og 3 142 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 International Journal of Mobile Network Design and Innovation
1 International Journal of Human Factors Modelling and Simulation
1 International Journal of Image Mining
1 Minimax Theory and its Applications
1 Journal of Law, Finance, and Accounting
1 Current Climate Change Reports
1 The International Sports Law Journal
1 Southern African Journal of Critical Care
1 Feminist Media Histories
1 OASIS Journal
1 Recherches et applications - Le francais dans le monde
1 Designs
1 Sur le journalisme
1 College Teaching
1 Frontiers in Communication
- Idrottsjuridisk skriftserie
1 South African Journal of Bioethics and Law
1 International Journal of Automotive Composites
1 International Journal of Petroleum Engineering
1 African Journal of Health Professions Education

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 - 1623 - ... - 1683

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Addis Ababa University Press
1 System Dynamics Society
- Geografisk institutt
- Gummerus Kirjapaino Oy
- Högskolan i Kalmar
1 Dreyer Forlag A/S
- Artos & Norma bokförlag
1 Intervention Press
- Facultés Universitaires Saint-Louis
1 Economica
- Messel Forlag
1 Heinemann
1 Presses Universitaires d'Aix, Marseille
- Gordon and Breach Publishers
- Sjørettsfondet
1 Teachers College Press
- Penguin
1 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
2 James Currey Publishers
1 Methuen

Treffsider: 1 - 2 - ... - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - ... - 158