Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 32 405 tidsskrift og 3 071 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2017
Tittel
- European Scientific Journal
- HTS Teologiese Studies
2 Applied and Environmental Microbiology
1 St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening
1 Lecture Notes in Computer Science

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1619 - 1620 - 1621

Forlag

Nivå
2017
Tittel
1 Allen & Unwin
- Gordon and Breach Publishers
- Artos & Norma bokförlag
- Högskolan i Kalmar
1 Economica
1 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
1 Intervention Press
- Sociology Press
- Sjørettsfondet
- Facultés Universitaires Saint-Louis
1 WSOY
- Blackwell Publishing Nedlagt: 2007
1 Heinemann
- Messel Forlag
- Cammermeyer A. Forlag
- Penguin
1 Presses Universitaires d'Aix, Marseille
1 Verlag Rüegger Zürich
- Bollati Boringhieri
1 Teachers College Press

Treffsider: 1 - 2 - ... - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - ... - 154