Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 019 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
- Review of Japanese Society and Culture
1 Journal of Neurogastroenterology and Motility
1 Journal of Micro and Nano-Manufacturing
1 Fashion and Textiles. International Journal of Interdisciplinary Research
1 International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage
- Journal of the Endocrine Society
- Indian Journal of Weed Science
1 International Journal of Fashion Design, Technology and Education
- The Sociological Review Monographs
- www.forebygging.no
- Gli spazi della musica
1 Nanoscale Horizons
1 Scholarpedia
- Environmental Disease
1 Journal of eScience Librarianship (JeSLIB)
- International Journal of Fluid Engineering
- Design for Health
1 IAFOR Journal of the Social Sciences
- International Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference
- Studies in Philosophy of Language and Linguistics

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1618 - 1619 - 1620 - 1621 - 1622 - ... - 1651

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Riksantikvarieämbetet
- Norges forskningsråd
- Clarendon Press
- Institutt for fredsforskning
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Cappelen forlag
- Høgskolen i Hedmark
- Vestlandsforsking
1 Luleå tekniska universitet
- Helsingfors universitet
- Rikstrygdeverket
- Politechnika Gdanska
- University of Oulu
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
- Warsaw University of Technology
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
- Gyldendal Norsk Forlag A/S
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
1 Addis Ababa University Press

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 156