Søk

BIBSYS-format

Bytt til avansert søk

Treff

Fant 33 658 tidsskrift og 3 142 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
1 International Research Journal of Public and Environmental Health
- Second Language Learning and Teaching
- Ubuntu Journal of Conflict and Social Transformation
1 International journal of engineering research and technology
1 International Journal of Virtual Worlds and Human Computer Interaction
1 Transtext(e)s Transcultures Journal of Global Cultural Studies
- Journal Of Gender, Information and Development In Africa
- International journal of industrial engineering and technology
1 Frontiers in ICT
1 Journal of Extreme Anthropology
1 Analytic Methods in Accident Research
- Древнейшие государства Восточной Европы
1 Jahrbuch zur Liberalismusforschung
1 Batteries
1 JOURNAL OF AFRICAN FOREIGN AFFAIRS
- European Workshop on Visual Information Processing
- African Renaissance
- AFFRIKA: Journal of Politics, Economics and Society
1 Proceedings of the Nordic Insulation Symposium
1 Ginekologia Polska

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1617 - 1618 - 1619 - 1620 - 1621 - ... - 1683

Forlag

Nivå
2018
Tittel
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Biologisk institutt
- Institutt for energiteknikk
2 Edition text+kritik (et+k)
1 Riksantikvarieämbetet
- Høgskolen i Hedmark
- Cappelen forlag
- Institutt for fredsforskning
- Politechnika Gdanska
- Helsingfors universitet
- Warsaw University of Technology
- University of Oulu
- Vestlandsforsking
- Helsinki University Press
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- Rikstrygdeverket
1 Allen & Unwin
- University of Tartu
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
- Sveriges Lantbruksuniversitet

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 158