NO EN Logg inn

Søk

Treff

Fant 36 508 tidsskrift og 3 269 forlag

Tidsskrift/serier

Nivå
2021
Tittel Sherpa Romeo DOAJ UNIT-avtale
1 Athens Journal of Education (AJE)  -   - 
1 IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques (IST).  -   -   - 
1 Quintú Quimün  - 
1 مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد  -   - 
1 Results in Materials  - 
1 Living Journal of Computational Molecular Science (LiveCoMS)  -   -   - 
1 Diplomatica: A Journal of Diplomacy and Society (DIPL)  -   - 
1 International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM)  - 
1 Archives of Transport  -   - 
1 Nature Reviews Earth & Environment  -   - 
1 International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD)  -   - 
1 Annals of PDE  - 
1 Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion  -   - 
1 Journal of Native and Alien Plant Studies  -   -   - 
1 Ethiopian Journal of Animal Production (EJAP)  -   -   - 
1 Frontiers in Sustainable Cities
1 Journal of Social Media in Society (JSMS)  -   -   - 
1 Trabalhos em Linguística Aplicada  -   - 
1 Emergent Materials  - 
1 SN Partial Differential Equations and Applications (SN PDE)  -   - 

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1754 - 1755 - 1756 - 1757 - 1758 - ... - 1826

Forlag

Nivå
2021
Tittel
0 Universitetet i Bergen
0 University of Montenegro
1 Systime Academic
0 Uppsala universitet
0 Biologisk institutt
0 Clarendon Press
1 Luleå tekniska universitet
0 Institutt for fredsforskning
- Baywood Publishing Company, Inc. Nedlagt: 2016
0 Vestlandsforsking
0 Rikstrygdeverket
0 Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
1 Addis Ababa University Press
0 Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
0 Tell Forlag
1 Jagiellonian University Press
0 Gummerus Kirjapaino Oy
1 Dreyer Forlag A/S
1 System Dynamics Society

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 164


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.