NO EN Logg inn

Avansert søk

Grunnleggende informasjon
Åpen tilgang

Treff

Fant 36 504 tidsskrift og 3 268 forlag

Tidsskrift/serier

Nivå
2021
Tittel Sherpa Romeo DOAJ UNIT-avtale
1 EtnoAntropologia  -   - 
1 Journal of Psychedelic Studies  - 
1 Frontiers in Climate
1 Urban Communication  -   - 
- Годишник на Технически университет София  -   -   - 
- International Journal of Management, Sciences, Innovation, and Technology (IJMSIT)  -   -   - 
1 Smart Energy  - 
1 Alphaville: Journal of Film and Screen Media  - 
1 Journal of Open Humanities Data (JOHD)  - 
- Security Science Journal  -   -   - 
- Encyclopedia  -   - 
1 Central Asian Journal of Medical Hypotheses and Ethics  -   -   - 
1 Annual Conference on Privacy, Security and Trust (PST)  -   -   - 
1 Solovjovskije issledovanija  -   -   - 
1 kritisk etnografi - Swedish Journal of Anthropology  -   -   - 
- International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)  -   -   - 
1 Sibbaldia  -   - 
1 Second Language Research & Practice (SLRP)  -   -   - 
1 The Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology  -   -   - 
1 Journal of Curriculum and Pedagogy  - 

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1798 - 1799 - 1800 - 1801 - 1802 - ... - 1826

Forlag

Nivå
2021
Tittel
- Tongji University Press
- FLACSO Sede Guatemala
- Buske [= Helmut Buske Verlag]
- Scholars’ Press
1 Calambur editorial
1 Izdatelstvo Petrozavodskogo Gosudarstvennogo Universiteta
- Berkeley Slavic Specialties
1 American Academy of Orthopaedic Surgeons
1 LIR.Skrifter
- Paulinus Verlag
1 Advancing Geographic Information Science: The Past and Next Twenty Years
- Międzynarodowe Centrum Kultury
1 Oxford Studies in the Enlightenment
1 Facet Publishing
1 The American Society for Engineering Education
1 EG Press
1 Leiden University Press (LUP)
1 Rowman & Littlefield International
- Studium Press
1 Presses universitaires Blaise Pascale (Université de Clermont-Ferrand)

Treffsider: 1 - 2 - ... - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - ... - 164


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.