NO EN Logg inn

Søk

Treff

Fant 36 508 tidsskrift og 3 268 forlag

Tidsskrift/serier

Nivå
2021
Tittel Sherpa Romeo DOAJ UNIT-avtale
1 Journal of Information System Engineering and Business Intelligence (JISEBI)  -   -   - 
- Environmental and Planning Law Journal (EPLJ)  -   - 
1 Innovative Biosystems and Bioengineering  -   - 
1 Annals of Nursing and Practice  -   - 
- Asia-Pacific Psychiatry  - 
1 Fungal Biology and Biotechnology  - 
1 Assistive Technology Outcomes and Benefits (ATOB)  -   -   - 
1 Journal of Contemporary Education Theory & Research  -   - 
1 Environmental Science and Engineering  -   -   - 
1 Phonological Data & Analysis (PDA)  -   - 
- Scholarly Assessment Reports  - 
1 EPJ Quantum Technology  -   -   - 
1 Applied System Innovation  - 
1 SN Computer Science  -   - 
- Geogaceta  -   -   - 
1 Australian Planner  - 
1 IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence (TETCI)  -   - 
1 História, Ciências, Saúde-Manguinhos  -   - 
1 Jazz and Culture  -   -   - 
1 Evolutionary Linguistic Theory (ELT)  -   -   - 

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1757 - 1758 - 1759 - 1760 - 1761 - ... - 1826

Forlag

Nivå
2021
Tittel
- University of Montenegro
1 World Bank
- Universitetet i Bergen
- Avd. for molekylær cellebiologi
- Gothia Förlag AB
- Norges forskningsråd
1 Systime Academic
- Uppsala universitet
- J.W. Cappelens Forlag AS
1 ATEE - Association for Teacher Education in Europe
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Biologisk institutt
- Institutt for energiteknikk
- Høgskolen i Hedmark
2 Edition text+kritik (et+k)
- Clarendon Press
1 Riksantikvarieämbetet
- Politechnika Gdanska
- Cappelen forlag
- Warsaw University of Technology

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 164


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.