NO EN Logg inn

Søk

Treff

Fant 36 504 tidsskrift og 3 268 forlag

Tidsskrift/serier

Nivå
2021
Tittel Sherpa Romeo DOAJ UNIT-avtale
- Medienobservationen  -   -   - 
1 Applied Biological Chemistry  -   - 
1 Fundamental and Applied Agriculture  -   - 
1 Energy, Ecology and Environment  - 
1 Internet Technology Letters (ITL)  -   - 
- Устойчивое лесопользование  -   -   - 
1 Arab Journal of Gastroenterology (ArabJG)  -   - 
1 Journal of Information System Engineering and Business Intelligence (JISEBI)  -   -   - 
- Environmental and Planning Law Journal (EPLJ)  -   - 
1 Innovative Biosystems and Bioengineering  -   - 
1 Annals of Nursing and Practice  -   - 
- Asia-Pacific Psychiatry  - 
1 Fungal Biology and Biotechnology  - 
1 Assistive Technology Outcomes and Benefits (ATOB)  -   -   - 
1 Journal of Contemporary Education Theory & Research  -   - 
1 Environmental Science and Engineering  -   -   - 
1 Phonological Data & Analysis (PDA)  -   - 
- Scholarly Assessment Reports  - 
1 EPJ Quantum Technology  -   -   - 
1 Applied System Innovation  - 

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1757 - 1758 - 1759 - 1760 - 1761 - ... - 1826

Forlag

Nivå
2021
Tittel
- Cultural Centre University of Malaya
1 ASHRAE
- The Wiley Handbook of Vocational Education and Training
1 Studentlitteratur AB
1 International symposium of product innovation management
1 IntechOpen
1 Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S
1 Association for Computing Machinery (ACM)
1 Novus Forlag
1 Peter Lang Publishing Group
2 Routledge
- Tapir Akademisk Forlag Nedlagt: 2015
1 Vidarforlaget AS
1 ACTA Press
1 Gaudeamus
1 Sekel Bokförlag
- Salem Press
- Égalité
- Zinatne
1 AOSIS

Treffsider: 1 - 2 - ... - 161 - 162 - 163 - 164


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.