NO EN Logg inn

Søk

Treff

Fant 36 508 tidsskrift og 3 268 forlag

Tidsskrift/serier

Nivå
2021
Tittel Sherpa Romeo DOAJ UNIT-avtale
1 ALTRALANG Journal  -   - 
1 Asian Journal of Agriculture and Biology (AJAB)  -   - 
1 Physics Open  - 
1 مجلة بحوث الإدارة والاقتصاد  -   - 
1 Infrastructures  - 
1 Living Journal of Computational Molecular Science (LiveCoMS)  -   -   - 
1 Annales Henri Lebesgue (AHL)  -   - 
1 Management and Labour Studies (MLS)  - 
1 Results in Materials  - 
1 Revista Educación las Américas  -   - 
1 International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD)  -   - 
1 IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques (IST).  -   -   - 
1 Methods and Protocols (MP)  - 
1 New England Classical Journal (NECJ)  -   -   - 
1 International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM)  - 
1 Ethiopian Journal of Animal Production (EJAP)  -   -   - 
1 Sustainable Environment Research (SER)  -   - 
- IEEE International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW)  -   -   - 
1 Research in the Mathematical Sciences  - 
1 Journal of Thermal Science  - 

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1753 - 1754 - 1755 - 1756 - 1757 - ... - 1826

Forlag

Nivå
2021
Tittel
1 Luleå tekniska universitet
- Institutt for fredsforskning
- Helsingfors universitet
- Bedriftsøkonomens Forlag
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)
- Baywood Publishing Company, Inc. Nedlagt: 2016
- University of Tartu
- Vestlandsforsking
- Hungarian Academy of Sciences
- University of Oulu
1 Allen & Unwin
- Sveriges Lantbruksuniversitet
- Rikstrygdeverket
- Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
1 Addis Ababa University Press
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
- Sociology Press
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
1 Random House, Inc.

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ... - 164


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.