Avansert søk


BIBSYS-format

Bytt til enkelt søk           Beskrivelse av søkefelt

Treff

Fant 32 987 tidsskrift og 3 114 forlag
Publiseringskanalene er merket med nivå (1 eller 2 for godkjente kanaler, - for andre).

Tidsskrifter/serier

Nivå
2018
Tittel
2 Linguistics and Philosophy
2 Youth Theatre Journal
2 Business History Review
2 European Review of Private Law
1 International Journal of Fracture
2 International Journal of Impact Engineering
1 Materials and Manufacturing Processes
1 Journal of engineering mechanics
1 Journal of manufacturing science and engineering
2 Theatre research international
2 Journal of research in crime and delinquency
1 Education
- Svensk tidskrift för musikforskning Nedlagt: 2014
1 Journal of Wildlife Diseases
1 Monthly Weather Review
2 Concurrency and Computation
2 International Communication Gazette
1 Asiatische Studien - Études Asiatiques
1 Comptes Rendus de l'Academie Bulgare des Sciences / Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences
1 Pharmacy Practice

Treffsider: 1 - 2 - 3 - ... - 1650

Forlag

Nivå
2018
Tittel
1 Systime Academic
- Biologisk institutt
- Cappelen forlag
- Stiftelsen Kirkeforskning
- Institutt for fredsforskning
- Helsingfors universitet
- Høgskolen i Hedmark
- Clarendon Press
- Vestlandsforsking
- University of Oulu
- Politechnika Gdanska
1 Luleå tekniska universitet
- Rikstrygdeverket
- Gyldendal Norsk Forlag A/S
- Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
1 Baywood Publishing Company, Inc.
- Warsaw University of Technology
- Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- Nordisk Institut for Asienstudier (NIAS)

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 156