NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Søk

Treff

Fant 36 512 tidsskrift og 3 269 forlag

Tidsskrift/serier

Nivå
2021
Tittel Sherpa Romeo DOAJ UNIT-avtale
1 HTS Theological Studies  - 
0 The Open Civil Engineering Journal (TOCIEJ)  -   - 
1 Nordicom Information  -   -   - 
1 Tidsskrift for psykisk helsearbeid  -   - 
1 Research in Mathematics Education  - 
- Digital kompetanse - Nedlagt 2009  -   - 
1 FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk  - 
1 NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi  -   -   - 
1 Reading & Writing  - 
2 Applied and Environmental Microbiology  -   - 
1 St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening  -   -   - 
1 Lecture Notes in Computer Science (LNCS)  -   - 

Treffsider: 1 - 2 - ... - 1824 - 1825 - 1826

Forlag

Nivå
2021
Tittel
0 Universitetet i Bergen
0 University of Montenegro
1 Systime Academic
0 Uppsala universitet
0 Biologisk institutt
0 Clarendon Press
1 Luleå tekniska universitet
0 Institutt for fredsforskning
- Baywood Publishing Company, Inc. Nedlagt: 2016
0 Vestlandsforsking
0 Rikstrygdeverket
0 Direktoratet for utviklingshjelp - NORAD
1 Addis Ababa University Press
0 Swedish Agency for International Development Cooperation (SIDA)
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
0 Tell Forlag
1 Jagiellonian University Press
0 Gummerus Kirjapaino Oy
1 Dreyer Forlag A/S
1 System Dynamics Society

Treffsider: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ... - 164


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.