NO EN Logg inn

Samfunnsøkonomen

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Samfunnsøkonomen

Print ISSN:

1890-5250         Periode: [2008 .. ]

Land:

Norge

URL:

http://samfunnsokonomene.no/tidsskrifter/samfu[..]

Forgjengere:

Økonomisk forum
Norsk økonomisk tidsskrift

Utgiver:

Samfunnsøkonomenes Forening

ITAR-kode:

1007756

NPI Fagfelt:

Samfunnsøkonomi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-14
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-13
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 7.0833 8.0629
2018 1 10.2 11.0467
2017 1 17.8 19.1723
2016 1 14.2833 17.0427
2015 1 8.7083 9.3995
2014 1 11.1665 11.1665
2013 1 19.1 19.1
2012 1 13.91 13.91
2011 1 12.66 12.66
2010 1 13.66 13.66
2009 1 12.58 12.58
2008 1 16.516 16.006
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.