NO EN Logg inn

Tidsskrift for kjønnsforskning

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Tidsskrift for kjønnsforskning

p-ISSN:

0809-6341         Periode: [2005 .. ]

e-ISSN:

1891-1781         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Norsk (bokmål)

Utgiverland:

Norge

URL:

https://www.idunn.no/tfk

Forgjengere:

Kvinneforskning

Utgiver:

KILDEN - Informasjonssenter for kjønnsforskning / Universitetsforlaget

ITAR-kode:

1003103

NPI Fagfelt:

Kjønnsforskning

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 14.3333 17.7208
2019 1 12.25 12.5774
2018 1 8.9167 8.4055
2017 1 6.1667 6.8618
2016 1 9.5 11.1619
2015 1 11.0 11.8284
2014 1 10.4584 10.4584
2013 1 13.75 13.75
2012 1 11.33 11.33
2011 1 11.5 11.5
2010 1 14.0 14.0
2009 1 11.32 11.32
2008 1 11.0 10.5
2007 1 12.0 12.0
2006 1 9.75 9.75
2005 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.