Bioingeniøren

SHERPA RoMEO:
Ikke i SR
Sist oppdatert: 2019-01-23

 

Dette er et Open Access tidsskrift ifølge:
NSD - Norsk senter
for forskningsdata

Internasjonal tittel: Bioingeniøren
Print ISSN: 0801-6828
    Print startår: 1987
Electronic ISSN: 1890-1875
    Electronic startår: 2004
ITAR-kode: 1007291
Land: Norge
URL: http://www.bioingenioren.no
Utgiver: Norges Ingeniørorganisasjon
NPI Fagfelt: Biologi
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal eller internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 1.6667 2.6213
2017 1 2.3333 2.9434
2016 1 2.75 3.9789
2015 1 2.375 3.4388
2014 1 3.2084 3.2084
2013 1 4.5 4.5
2012 1 2.21 2.21
2011 1 4.75 4.75
2010 1 3.5 3.5
2009 1 1.5 1.5
2008 1 0.75 0.75
2007 1 4.0 4.0
2005 0 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere