Violence against Women

Internasjonal tittel: Violence against Women
Print ISSN: 1077-8012
    Print startår: 1995
Electronic ISSN: 1552-8448
    Electronic startår: 1995
ITAR-kode: 13680
Språk: Engelsk
Land: USA
URL: http://vaw.sagepub.com/
Forlag: Sage Publications
NPI Fagfelt: Kjønnsforskning
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Internasjonal
Åpen tilgang

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 2 1.0 3.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.875 1.2247
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere