Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

SHERPA RoMEO:
Grønn
Sist oppdatert: 2019-01-23

 
Internasjonal tittel: Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål
Print ISSN: 1503-2965
    Print startår: 2003
Electronic ISSN: 0809-9553
ITAR-kode: 6014
Land: Norge
URL: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Tids[..]
Forlag: Universitetsforlaget
NPI Fagfelt: Rettsvitenskap
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal eller internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2019 1 - -
2018 1 - -
2017 1 7.0 7.1547
2016 1 10.5 10.9916
2015 1 10.0 10.0
2014 1 7.75 7.75
2013 1 9.5 9.5
2012 1 8.0 8.0
2011 1 9.0 9.0
2010 1 6.0 6.0
2009 1 4.0 4.0
2008 1 11.0 11.0
2007 1 13.663 13.663
2006 1 12.5 12.5
2005 1 7.0 7.0
2004 1 9.0 9.0

Logg inn for å kommentere