NO EN Logg inn

Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia

p-ISSN:

0065-0900         Periode: [1962 .. ]

Språk:

Italiensk

Utgiverland:

Norge
Italia

URL:

http://www.hf.uio.no/dnir/forskning/publikasjo[..]

Utgiver:

Det norske institutt i Roma

ITAR-kode:

2815

NPI Fagfelt:

Kunsthistorie

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 2.3333 2.5774
2018 1 3.0 3.0
2017 1 3.0 3.0
2016 1 2.0 2.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 3.0 3.0
2013 1 4.0 1.0
2012 1 4.0 4.0
2011 2 3.0 9.0
2010 2 8.0 24.0
2009 2 0.0 0.0
2008 2 2.0 6.0
2007 2 5.0 15.0
2006 2 8.0 24.0
2005 1 4.0 4.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.