Sámi dieðalaš áigecála

SHERPA RoMEO:
Ikke i SR
Sist oppdatert: 2019-01-23

 

Dette er et Open Access tidsskrift ifølge:
NSD - Norsk senter
for forskningsdata

Internasjonal tittel: Sámi dieðalaš áigecála
Print ISSN: 0805-4312
    Print startår: 1994
Electronic ISSN: 1894-0498
ITAR-kode: 1002533
Språk: Samisk
Land: Norge
URL: http://www.sami.uit.no/aigecala/indexno.html
Utgiver: Sámi Allaskuvla/Samisk høgskole
NPI Fagfelt: Tverrfaglig humanistisk forskning
Fagfellevurdering: Fagfellevurdert
Forfatterkrets: Nasjonal eller internasjonal

Nivåplassering for tidligere år, samt innrapporterte publiseringspoeng fra UH-sektoren

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 2 - -
2019 2 - -
2018 2 - -
2017 2 0.0 0.0
2016 2 1.0 3.0
2015 2 2.0 6.0
2014 2 5.5 16.5
2013 2 2.0 6.0
2012 2 11.0 33.0
2011 2 3.5 10.5
2010 2 5.99 17.97
2009 2 5.5 16.5
2008 1 3.0 3.0
2007 1 7.0 7.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0

Logg inn for å kommentere