NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Skatterett

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Skatterett

p-ISSN:

0333-2810         Periode: [1982 .. ]

e-ISSN:

1504-310X         Periode: [2004 .. ]

Språk:

Norsk (bokmål)

Utgiverland:

Norge

URL:

https://www.idunn.no/skatt

Forlag:

Universitetsforlaget

ITAR-kode:

1879

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.0 1.0
2019 1 6.0 6.0
2018 1 4.0 4.8284
2017 1 2.0 2.4142
2016 1 6.0 7.4641
2015 1 7.0 7.4142
2014 1 4.5 4.5
2013 1 2.0 2.0
2012 1 4.5 4.5
2011 1 4.0 4.0
2010 1 4.5 4.5
2009 1 4.32 4.32
2008 1 6.0 6.0
2007 1 7.0 7.0
2006 1 4.0 4.0
2005 1 6.0 6.0
2004 1 3.0 3.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.