NO EN Logg inn

Scandinavian Journal of Educational Research

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Scandinavian Journal of Educational Research

p-ISSN:

0031-3831         Periode: [1971 .. ]

e-ISSN:

1470-1170         Periode: [1971 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.tandfonline.com/loi/csje20

Forlag:

Routledge

ITAR-kode:

5750

NPI Fagfelt:

Pedagogikk og utdanning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-07
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-04
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Taylor & Francis-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bjørknes Høyskole
Chr. Michelsens Institutt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Forsvarets Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
NIBIO
NLA Høgskolen
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Vestlandsforsking
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 15.8583 61.2098
2019 2 24.0796 103.4996
2018 2 22.4444 81.5588
2017 2 11.7611 43.1461
2016 2 16.5 54.6739
2015 2 13.3333 46.2812
2014 2 9.7667 29.3001
2013 2 11.6667 35.0001
2012 2 16.72 50.16
2011 2 16.33 48.99
2010 2 13.59 40.77
2009 2 10.13 30.39
2008 2 12.653 37.959
2007 2 4.977 14.931
2006 2 7.07 21.21
2005 2 8.15 24.45
2004 2 8.83 26.49
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.