NO EN Logg inn

Tidsskrift for Den norske legeforening

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Tidsskrift for Den norske legeforening

p-ISSN:

0029-2001         Periode: [1881 .. ]

e-ISSN:

0807-7096         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Norge

URL:

http://www.tidsskriftet.no/

Utgiver:

Den norske legeforening

ITAR-kode:

6013

NPI Fagfelt:

Generell medisin

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 22.5061 37.5813
2019 1 23.2192 40.0696
2018 1 19.6561 32.8463
2017 1 25.7354 40.7667
2016 1 22.7173 34.3049
2015 1 16.0437 27.9702
2014 1 12.5707 12.5707
2013 1 20.9139 20.9139
2012 1 23.58 23.58
2011 1 25.66 25.66
2010 1 38.27 38.27
2009 1 45.29 45.29
2008 1 55.183 52.793
2007 1 66.316 62.406
2006 1 66.2 64.99
2005 1 156.8 155.29
2004 1 202.84 202.84
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.